VÄRME & ISOLERING

Rörfilmning i Väst AB

Din Husdoktor

 

Webbsida under utveckling

Täthetsprovning och läcksökning av fastighet

 

Varför täthetsprova ?

Idag testar man tätheten på hus för att säkerställa att varm fuktig luft från husets insida inte skall tränga ut i isoleringen. Det blir blött då luften kyls ned och fuktigheten kondenserar ut i isoleringen. Detta kan orsaka fukt och mögelskador över tid.

 

Otätheterna orsakar även energiförluster då de är mycket mer påverkade av vind och temperaturskillnader inne/ute än korrekt monterad ventilation. Läckorna bidrar också till överventilering av huset framförallt när det blåser Även i hus med ventilation över värmeväxlare så tappar man energin i de luftmängder som inte passerar värmeväxlaren

 

Att täthetsprova husets klimatskärm (golv, väggar och tak mot utsidan, med tätad ventilation) ger besked om hur otätt huset är. Dels genom att mäta hur mycket luft som kommer in genom väggar och tak i liter per sekund eller kubikmeter i timmen men vi kan också tala om hur stort ett motsvarande hål i väggen skulle kunna vara om hela läckan berodde på det.

 

Det finns normer på hur stort flöde som tillåts genom ett stängt hus (alltså med tätad ventilation) vid en tryckskillnad på 50 Pascal. Enligt SS EN 13829 skall en normalvilla ha högst 0,6 liter per sekund och kvadratmeter klimatsskärm , motsvarande siffra för passivhus är 0,3 liter/s m2. För en normalvilla villa på 120 m2 boendeyta och ungefär 300 m2 klimatskärm ger det ett flöde på 180 liter i sekunden eller 648 kubikmeter i timmen. Vid 50 pascals tryckskillnad inne/ute. Det är högt men inte orimligt när köksfläkten är på eller om det blåser kraftigt.

 

 

Varför läcksöka ?

För att hitta upphovet till otätheten, värdet vid täthetsprovningen är bara ett medelvärde men för att kunna åtgärda otätheterna vill man se dem. Titta på bifogade bild, de svarta slöjorna avslöjar luftläckorna:

 

 

 

Hur försvinner värmen genom läckor?

 

Genom konvektion

Exempel med hus utan mekanisk ventilation och/eller murstock med ventilationskanaler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset fungerar som en skorsten. Det uppstår ett undertryck nertill och övertryck uppe i huset i förhållande till trycket utanför huset. Kall luft sugs in i källare/bottenvåning , värms upp och stiger till övervåning/vind där den trycks ut via öppningar mot utsidan.

 

Tänk på att det inte går att få ut luft ur källaren och ej heller in luft på övervåningen via en ventilationsöppning i väggen utan fläkt. Exempel med hus med frånluftsventilation:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med frånluftskanalerna som mynnar ut i skorstenen ovanför husets tak så flyttas tryckbalansen uppåt i huset, hur mycket bestäms av öppningen på frånluftsdonen och med en frånluftsfläkt förstärks effekten. Samtidigt som övertrycket minskar på övervåningen så utsätts mer ytor för undertryck och mer kall luft kan sugas in i huset.

 

Dessa konvektionskrafter verkar alltid på ett varmt hus i en kall omgivning.

Men vind påverkar också!

 

 

 

Vindpåverkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind påverkar mycket, och i de flesta fall med sugkrafter på de ytor som vetter från vinden.

Och på otäta hus försvinner mycket värme direkt ut genom väggar och tak.

 

© 2013 Rörfilmningi Väst AB